تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد بر حساسیت سرمایه گذاری نسبت به نوسان های جریان نقدی عملیاتی در شركت هاي داراي محدودیت مالی (صفحه 17-4)

 دکتر سید عباس هاشمی (دانشیار حسابداری دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

علیرضا افیونی (دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران)

 

توازن میان حسابرسی و بازاریابی (صفحه 31-18)

دکتر غلامرضا سلیمانی امیری (دانشیار دانشگاه الزهرا) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

نسیم محمودیان (دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

بررسی تاثیر چرخه عمر و جریان نقد آزاد بر بازده و نسبت پرداخت سود سهام (صفحه 49-32)

دکتتر رسول برادران حسن زاده (دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

دکتر یونس بادآور نهندی (دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)

زینب خدائی قیه چمن (کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آذربایجان شرقی)

 

تاثیر افشای محیط زیست ،منابع انسانی و اهداف وبرنامه های مدیریت بر تداوم فعالیت شرکتها (صفحه 65-50)

 دكتر  فرزانه حیدرپور (دانشیارگروه حسابداری،دانشکده اقتصاد و حسابداری ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  (نویسنده اصلی ومسئول مکاتبات)) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

سمیراصالحی (كارشناس ارشد حسابداري ،گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامي ،تهران ،ایران)

 

بررسی حاکمیت شرکتی وپاسخگویی با تأکید بر آیات قرآن (صفحه 85-66)

 دکتر فاطمه صراف (استادیار گروه حسابداری، مرکز آموزش عالی رجاء) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

مهسا محمدی (دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت، مرکز آموزش عالی رجاء) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه نمایندگی، مدیریت سود ومحافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 101-86)

 بهنام کرمشاهی (عضو هیات علمی گروه حسابداری، مجتمع آموزش عالی بافت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

نقش ها و مسئولیت های حسابداران مدیریت در عصر جهانی سازی (صفحه 115-102)

وحید محمدرضاخانی (دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید