مروری بر مبانی نظری حسابداری بهای تمام شده گردش مواد (صفحه 19-4)

 دكتر داريوش فروغي (دانشيار حسابداري دانشگاه اصفهان) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

زهره زيودار (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دولت آباد، گروه حسابداري، اصفهان، ايران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

تاثیر نظارت خارجی بر رابطه بین نسبت گردش سرمایه و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (صفحه 33-20)

 دکتر زهرا پورزمانی(نويسنده مسئول) (دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

آزاده رضاعی (کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک، موسسه آموزش عالی پرندک) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

مروری بر مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت سود (صفحه 53-34)

 دکتر قاسم بولو (استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

مسعود حسنی القار (مربی گروه حسابداری دانشگاه بزرگمهر قاینات) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

بررسی اثرات فراگیری در محصولات جدید (شرکت صنعت داران افتخاری شیراز) (صفحه 69-54)

 دکتر مهدی رضایی (استادیار گروه حسابداری دانشگاه خلیج‌فارس، بوشهر)

 

تجارت اجتماعی, حسابدهی و گزارش عملکرد (صفحه 87-70)

 فاطمه دین پژوه (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد يزد، گروه حسابداري، يزد، ايران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

علی فاضل یزدی (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، یزد، ایران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

فاطمه آخوندزاده (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد يزد، گروه حسابداري، يزد، ايران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

عوامل موثر بر استفاده حسابرسان از کامپیوتر (صفحه 103-88)

 تابنده صالحی(عضو هیات علمی بخش حسابداری  ، مجتمع آموزش عالی بافت، دانشگاه شهید باهنر کرمان) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

استفاده از الگوريتم ژنتيک جهت بهينه سازي موازنه بین زمان، بها،کيفيت و ريسک در پروژه های عمراني و طرح هاي سرمايه گذاري (صفحه 123-104)

 احمد عبداللهی (دانشجوي دکتري حسابداري دانشگاه علامه طباطبايي(نویسنده مسئول)) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

علی خوزین (گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید