بررسی آیین رفتار حرفه ای حسابرسان از دیدگاه قرآن - صفحه 13-4

نویسندگان: دکتر رضوان حجازی، اکبر کنعانی، علی اصغر فرج زاده

 

 

سیاست تقسيم سود در شرکت‏هاي خانوادگي و غیرخانوادگی: مطالعه تجربی شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه 29-14

نویسندگان: دکتر محمد حسین ستایش، مصطفی کاظم نژاد، محمد هادی حسینی سارانی، محمد تشکری جهرمی

 

 

رابطه بین انعطاف‏پذیری مالی و سیاست های مالی شرکت‌ها - صفحه 49-30

 نویسندگان: فرزین رضایی، اکرم چگینی

 

 

رفتار اخلاقی حسابداران- تفاوتهای بین عقاید و عمل - صفحه 69-50

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض، حمید خادم، امین رستمی، عباس لاری دشت بیاض

 

 

افشای مسئولیت اجتماعی در عصر بحران مالی - صفحه 81-70

نویسندگان: سید جعفر لاریمی، محمد نوروزی، امید ایمانی خوشخو

 

 

تئوری نمایندگی، شکل قرارداد پاداش و مدل¬های چند دوره¬ای نمایندگی - صفحه 97-82

نویسندگان: مهدي فيل¬سرائي، حجت اله آتشي گلستاني

 

 

تاثیرعوامل غیراستدلالی در تصمیم گیریهای مالی و مدیریتی - صفحه 109-98

نویسندگان: مصطفی باتقوا، وحید غفاری