حسابداری فرامتغیر (صفحه 15-4)

 دکتر سيد حسين سجادي (استاد گروه حسابداري دانشگاه شهید چمران اهواز)

یحیی شیری (دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز)

ناهید محمدی (کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

اطلاعات حسابداری، هزینه سرمایه و بازده مازاد سهام با تاکید بر نقش کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 31-16)

 دکتر حسین فخاری (نویسنده مسئول) (استادیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید         

عبدالصمد قورچایی (کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه مازندران)

 

حسابداری محیط زیست (صفحه 47-32)

 دکتر محمدرضا مهربان­پور (استادیار حسابداری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

محمّد جندقی قمی (دانشجوی دکتری حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

رحیم اقدام (کارشناس ارشد حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران)این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

حسین قربانی (کارشناس ارشد حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران)  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

بررسی تاثیر تجدید ارائه سرفصل های اصلی صورت سود وزیان بر ارزش شرکت (صفحه 63-48)

 دکتر مهدی ناظمی اردکانی (استادیار گروه حسابداری دانشگاه یزد) Email:این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

زهره عارف منش (مربی کروه حسابداری دانشگاه یزد) Email: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

زهرا جعفری باوریانی (دانشجوی ارشد دانشگاه یزد) Email: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

حسابرسي مشترك و پیامدهای استفاده از آن (صفحه 83-64)

 قدرت‌اله حيدري‌نژاد (عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ایلام)

جواد نیک­ کار (دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز) E-mail: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

تئوری نمایندگی، قراردادهای انگیزشی و معیارهای اندازه گیری عملکرد (صفحه 99-84)

 مهدي فيل­ سرائي (گروه حسابداری، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ايران)

حجت اله آتشي گلستانی (گروه حسابداری، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ايران)

 

بررسی مفهومی لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی (صفحه 113-100)

 شعیب رستمی (کارشناس ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی کوشیار، رشت، ایران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

ثمین کهنسال (دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی کوشیار، رشت، ایران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید