بررسي كاربرد پژوهش هاي اقدامي در حسابداري (صفحه 23-4)

 دكتر محمد نمازي (استاد حسابداري دانشگاه شيراز) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

دکتر سيد روح­اله موسوي نژاد (استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین)

 

صندوق های سرمایه گذاری غیرانتفاعی (صفحه 37-24)

 دکتر شهناز مشایخ (دانشیار گروه حسابداری، دانسکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء (س)) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

نهاله حیاتی (دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء (س)) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

چسبندگی هزینه و مروری جامع بر پژوهش‌های آن در ایران (صفحه 55-38)

 دکتر سحر سپاسی، (نویسنده مسئول مکاتبات) (استادیار گروه حسابداری، دانشگاه تربیت‌مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

مرتضی کاظم‌ پور (دانشجوی دکتری دانشگاه تهران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

مدل مفهومی حسابداری نسلی (صفحه 65-56)

 دكترزهره حاجيها  (نويسنده عهدار مكاتبه) (عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق(قيام دشت)، گروه حسابداري، تهران، ايران) Email:این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

عباس گلی (كارشناس ارشد حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر، گروه حسابداري) Email:این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

ویژگی های کیفی گزارشات سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری و مفید بودن کسب¬وکار الکترونیک در صنعت هتلداری ایران (صفحه 79-66)

 نرجس کمالی کرمانی (عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشکده علوم انسانی دانشگاه بجنورد)

 

نقش مدیریت سود و هموار سازی سود در رفتار سیاسی مدیران (صفحه 95-80)

 مجید مرادی (فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه علامه طباطبائی -عضو هئیت علمی گروه حسابداری موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید 

 

حضور همزمان حسابرسان در سمت بازرس قانونی و حسابرس شرکتها افزایش مخاطرات اخلاقی یا افزایش کیفیت حسابرسی (صفحه 113-96)

 سعید صفری بیدسکان ( کارشناس ارشد حسابداری، مدرس دانشگاه) نویسنده مسئول : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

محمدحسین نصراللهی ( کارشناس ارشد حسابداری، مدرس دانشگاه) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید